Jakie są rodzaje bezpieczników?
Jakie są rodzaje bezpieczników?

Jakie są rodzaje bezpieczników?

Bezpieczniki są nieodłącznym elementem każdego elektrycznego obwodu. Są to małe urządzenia, które mają za zadanie chronić przed przeciążeniem i zwarciem, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniom urządzeń elektrycznych oraz pożarom. Istnieje wiele różnych rodzajów bezpieczników, z których każdy ma swoje unikalne cechy i zastosowania. W tym artykule omówimy najpopularniejsze rodzaje bezpieczników i ich funkcje.

1. Bezpieczniki topikowe

Bezpieczniki topikowe są najbardziej powszechnym rodzajem bezpieczników stosowanych w domach i biurach. Mają one formę małych tubek, w których znajduje się drucik lub taśma wykonana z metalu o niskiej temperaturze topnienia. Gdy prąd przekroczy dopuszczalną wartość, drucik lub taśma się przepala, przerywając obwód i chroniąc urządzenia przed przeciążeniem.

1.1 Bezpieczniki topikowe szklane

Bezpieczniki topikowe szklane są najbardziej popularnym rodzajem bezpieczników topikowych. Mają one formę małych tubek ze szkła, w których znajduje się drucik. Gdy prąd przekroczy dopuszczalną wartość, drucik się przepala, powodując rozerwanie szklanej tubki i przerwanie obwodu.

1.2 Bezpieczniki topikowe ceramiczne

Bezpieczniki topikowe ceramiczne są bardziej wytrzymałe niż bezpieczniki szklane. Mają one formę małych tubek z ceramiki, w których znajduje się drucik. Gdy prąd przekroczy dopuszczalną wartość, drucik się przepala, powodując rozerwanie ceramicznej tubki i przerwanie obwodu.

2. Bezpieczniki termiczne

Bezpieczniki termiczne są stosowane głównie w urządzeniach elektronicznych, takich jak komputery, telewizory i telefony. Mają one za zadanie chronić przed przegrzaniem, które może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub wywołania pożaru. Bezpieczniki termiczne działają na zasadzie termistora, który zmienia swoje właściwości elektryczne w zależności od temperatury. Gdy temperatura przekroczy dopuszczalną wartość, bezpiecznik termiczny przerywa obwód, chroniąc urządzenie przed przegrzaniem.

2.1 Bezpieczniki termiczne jednorazowe

Bezpieczniki termiczne jednorazowe są najbardziej popularnym rodzajem bezpieczników termicznych. Po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury, bezpiecznik termiczny jednorazowy trwale przerywa obwód i musi zostać wymieniony, aby przywrócić normalne działanie urządzenia.

2.2 Bezpieczniki termiczne resetowalne

Bezpieczniki termiczne resetowalne są bardziej zaawansowanym rodzajem bezpieczników termicznych. Po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury, bezpiecznik termiczny resetowalny przerywa obwód, ale po schłodzeniu się automatycznie przywraca normalne działanie urządzenia. Jest to bardzo przydatne w przypadku, gdy przegrzanie jest tylko chwilowe i nie wymaga wymiany bezpiecznika.

3. Bezpieczniki nadprądowe

Bezpieczniki nadprądowe są stosowane w instalacjach elektrycznych, aby chronić przed przeciążeniem i zwarciem. Mają one za zadanie przerwać obwód w przypadku przekroczenia dopuszczalnego prądu, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniom urządzeń i pożarom. Bezpieczniki nadprądowe są zazwyczaj stosowane w rozdzielniach elektrycznych i skrzynkach bezpiecznikowych.

3.1 Bezpieczniki nadprądowe bimetaliczne

Bezpieczniki nadprądowe bimetaliczne działają na zasadzie dwóch różnych metalowych pasków, które mają różne współczynniki rozszerzalności termicznej. Gdy prąd przekroczy dopuszczalną wartość, paski rozszerzają się w różnym stopniu, powodując przerwanie obwodu.

3.2 Bezpieczniki nadprądowe elektroniczne

Bezpieczniki nadprądowe elektroniczne są bardziej precyzyjne i szybsze w działaniu niż bezpieczniki nadprądowe bimetaliczne. Wykorzystują one elektroniczne układy pomiarowe, które monitorują prąd i w razie potrzeby przerywają obwód. Są one często stosowane w nowoczesnych instalacjach elektrycznych.

Podsumowanie

Istnieje wiele różnych rodzajów bezpieczników, z których każdy ma swoje unikalne cechy i zastosowania. Bezpieczniki topikowe, termiczne i nadprądowe są najpopularniejszymi rodzajami bezpieczników stosowanymi w różnych obwodach elektrycz

Wezwanie do działania: Zapoznaj się z różnymi rodzajami bezpieczników i zwiększ swoją wiedzę na ten temat! Odwiedź stronę https://www.empatyczni.pl/ i dowiedz się więcej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here